Facebook
RSS
Print

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek

01.10.2018

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.10.2018-15.10.2018. Strateegia materjalid on kättesaadavad HOL veebilehel hol.ee/harju-maakonna-arengustrateegia-403 

Avalikul väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le esitada kuni 15.10.2018 aadressil Sirge tn 2, Tallinn 10618 või e-posti aadressil info@hol.ee.

Harju maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035 ja sellest edasi.

KOKS § 373 lõike 1 kohaselt on maakonna arengustrateegia aluseks maakonna tasakaalustatud arengu kavandamisel ja suunamisel. Maakonna arengustrateegia koostamine on omavalitsuste ühine ülesanne, mida KOKS § 374 lõike 3 alusel täidab HOL juhindudes HOL volikogu 27.09.2017 otsusest nr 11.

Lisad:
1. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu
2. Kohalike omavalitsuste investeeringute kava vormi eelnõu
3. Maakondliku tegevuskava vormi eelnõu


       Haabneeme LED projekt