Facebook
RSS
Print

Lasteaiakohad on komplekteeritud

23.03.2018

23. märtsil tegi Viimsi vallavalitsus haridusteenuse süsteemi ARNO vahendusel kohapakkumised saabuval sügisel lasteaiakoha soovijaile. Vastav teatis on kõikidele kohapakkumise saanud vanematele saadetud nende poolt edastatud e-posti aadressile.

Kokku tehti kohapakkumine 223 lapsevanemale, kellel on aega 14 päeva, et pakkumine vastu võtta või sellest loobuda. Kui selle aja jooksul lapsevanem pakkumisele ei reageeri, siis pakkumine tühistatakse ja laps kustutatakse lasteaia järjekorrast.

 

Kui lapsevanem ei ole kohapakkumisega nõus, siis tuleb loobumisel nimetada põhjus, miks kohta vastu ei võetud. Seejärel vaatab lasteaiakohtade komplekteerimise komisjon lapsevanema avalduse läbi ja võimalusel arvestab vanema soovidega.

Ühtlasi meenutame, et kui laps käib hetkel eralasteaias, siis kohapakkumisest loobumise korral kaotatakse õigus saada vallalt eralasteaiatoetust (vastavalt Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 määruse nr 21 "Eralasteaedade toetamise kord" § 4 lg 4, v. a erisused rakendussätete põhjal).

Kohapakkumise saab vastu võtta või sellest loobuda e-keskkonnas ARNO https://piksel.ee/arno/viimsi/. Nõustumise korral peab lapsevanem 21 päeva jooksul sõlmima määratud lasteasutusega kohakasutamise lepingu, milleks tuleb pöörduda vastava lasteasutuse poole (MLA Viimsi Lasteaiad, Püünsi Kooli lasteaed, lasteaed Väike Päike).

 

Lasteaiakohtade komplekteerimist puudutavate küsimuste korral palume pöörduda alushariduse spetsialisti Svetlana Kubpart'i (602 8844, svetlana@viimsivv.ee) või lasteaedade sekretäri Mare Mardimi poole (608 0162, mare@viimsilasteaiad.ee).


       Haabneeme LED projekt