Facebook
RSS
Print

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 12. istung 9. oktoobril kell 15:00 Viimsi vallamajas

06.09.2018

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 12. istungi, mis toimub 9. oktoobril 2018 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)

  • Päevakord
  • Eelnõu nr 1 - Viimsi Raamatukogule ruumide üürimine
  • Eelnõu nr 2 - Viimsi valla 2018.a lisaeelarve (seletuskiri)
  • Eelnõu nr 3 -  Kimsi põik ja Kimsi põik I kinnistu otsustuskorras võõrandamine
  • Eelnõu nr 4 - Viimsi vallas Äigrumäe külas asuva Paju haljak maaüksuse kasutusse andmine MTÜ-le Äigrumäe Külaselts
  • Eelnõu nr 5 - Lubja külas, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (3D joonis)
  • Eelnõu nr 6 - Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra detailplaneeringu kehtestamine (seletuskiri; joonis)
  • Eelnõu nr 7 - Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine
  • Eelnõu nr 8 - Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosseisu muutmine


       Haabneeme LED projekt