Facebook
RSS
Print

Viimsi valla eelarvestrateegia

23.09.2017

Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 vastuvõtmine (vastu võetud 19.09.2017 määrusega nr 13)


Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2020 (vastu võetud VV 31.03.2015 määrusega nr 6) - kehtetu redaktsioon!

Viimsi valla eelarvestrateegia 2015-2020 (vastu võetud VV 21.01.2014 määrusega nr 4) - kehtetu redaktsioon!

Viimsi valla eelarvestrateegia 2014-2020 (kinnitatud VV 14.05.2013 määrusega nr 11) - kehtetu redaktsioon!

Hädaolukordade mõjude leevendamine Läänemere regiooni sadamates 2016-2019

22.03.2017

Viimsi alevikus transpordimaa nimetuse muutmine

18.01.2016

Viimsi Vallavalitsus teavitab Viimsi alevikus Nelgi tee L2 katastriüksuse, mille sihtotstarve on transpordimaa, nimetuse muutmisest.

Ettepanek on määrata katastriüksuse nimetuseks Hüatsindi tee.

Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid saab esitada kuni 12.02.2016 e-posti aadressil estella-marie dot koiv at viimsivv dot ee või paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.

Väikesadamale nimetuse määramine Prangli saarel

11.01.2016

Viimsi Vallavalitsus teavitab Prangli saarel, Lääneotsa külas, Mölgisilla kinnistul olevale väikesadamale nimetuse määramisest.

Ettepanek on määrata väikesadama nimetuseks Prangli Lõunasadam.

Täiendavat informatsiooni  ja ettepanekuid saab esitada kuni 25.01.2016 e-posti aadressil estella-marie dot koiv at viimsivv dot ee või paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.

 

Viimsi vallas reformimata maaüksustele nimetuste määramine

07.01.2016

Viimsi Vallavalitsus võttis 05.01.2016 vastu korraldused, millega määras nimetused reformimata maaüksustele:

  • Haabneeme alevikus Pihlaka ja Õuna tee vaheline ala (Pihlaka haljak) vt korraldust
  • Randvere külas Meritähe tee 9 juures olev ala (Meritähe haljak) vt korraldust
  • Äigrumäe külas Äigrumäe tee 4 juures olev ala (Paju haljak) vt korraldust


       Haabneeme LED projekt