Facebook
RSS
Print

Viimsi õpilasmalevasse saab registreerida alates 5. märtsist

28.02.2018

Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet, ehitus- ja kommunaalamet koostöös noortekeskustega ning Viimsi ettevõtetega korraldavad tänavu kaks õpilasmaleva vahetust. Sel aastal võtab Viimsi õpilasmalev tööle kuni 120 valla noort vanuses 13 – 20 aastat. Viimsi Õpilasmaleva esimene vahetus toimub 14. juunist 27. juunini ja teine vahetus 6. augustist 17. augustini.

Malevasse saab registreerida elektroonilises veebikeskkonnas:

1. vahetus - https://form.jotformeu.com/80443058831354

2. vahetus - https://form.jotformeu.com/80453309231348

Mõlemas vahetuses on 10 tööpäeva, nädalavahetused vabad. Tööpäev on 4-5 tundi, olenevalt noorte vanusest ning tööle järgnevad lõunasöök ja vaba aja tegevused.
Malevasse kandideerimiseks on õpilasel vaja täita elektroonilises veebikeskkonnas avaldus ja lisada motivatsioonikiri. Avalduse võib esitada ka lapsevanem, kuid lisatud motivatsioonikiri peab olema õpilase koostatud. Viimsi noortekeskuses toimub 5. märtsil kell 17 soovijatele töötuba, kus õpetatakse motivatsioonikirja ja CV koostamist.
Registreerimine on avatud 5. märtsist kuni 19. märtsini. Link elektroonilisele avaldusele on saadaval Viimsi valla kodulehel noorsootöö menüüvaates. Vastu võetakse kõik kahe nädala jooksul korrektselt koos motivatsioonikirjaga esitatud avaldused. Peale seda toimuvad noortega vestlused.
Peale vestlusi on malevlastel kohustuslik osaleda maikuus toimuval tööõiguse ja tööohutusealasel koolitusel, mis toimub noortekeskuses, Nelgi tee 1. Malevas osalejatega sõlmitakse lepingud peale koolitusel osalemist.
Noortel on malevas võimalus teha peamiselt heakorratöid. Neli heakorrarühma koos juhendajatega töötavad ehitus- ja kommunaalameti objektidel - mänguväljakud, pargid, spordiplatsid ja rand. Lisaks saavad õpilasmaleva noored töötada Viimsi lasteaedades, Rannarahva muuseumis, raamatukogus ja koolide juures. Malevlastele annavad tööd veel Viimsi Keskuse firmad: Apollo, Koduekstra, Selver, Sportland, My Fitness ning Tallinn Viimsi Spa. Loodame, et saame koostööpartnereid ettevõtetest veel juurde.
Rühmajuhtide sooviavaldused koos CV ja motivatsioonikirjaga palume edastada otse haridus- ja kultuuriametile.

Lähem teave: haridus- ja kultuuriamet, tel 602 8862, 602 8868, malev@viimsivv.ee.

Kadi Bruus

Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

Viimsis alustab tööd uus noortevolikogu koosseis

25.10.2017

Noortevolikogu valimiskomisjon kinnitas Viimsi Noortevolikogu 2017/2018 alates 26.oktoobrist 2017 järgmises koosseisus:

1. Gerttu Osa
2. Anna Ida Viola Leipalu
3. Ats Pinnonen
4. Brita-Stiina Sarv
5. Elise Müür
6. Henriette-Solweig Hiiemäe
7. Matthias Veski
8. Melissa Buinenko
9. Teet Simson
10. Agnes Milla Bereczki
11. Sten Erik Prohhorov

Noortevolikogu koguneb 26. oktoobril kell 16.00.

Õnnitleme noori ja soovime edu!

Noorsootöö kvaliteedihindamine

24.04.2017

Viimsi vallavalitsus viib alates aprillist kuni maini läbi noorsootöö kvaliteedihindamise. Seoses sellega palume 7. - 26. aastastel (kes ei ole Viimsi koolides juba vastanud) Viimsi noortel vastata küsimustikule. Lisaks on küsitlused ka noorte juhendajatel (ringijuhtidel, huvikoolide õpetajatel, treeneritel jt), kes ei ole oma ankeeti haridus- ja kultuuriametisse saatnud.


Loe veel

Malevasse registreerimine lõppenud

10.04.2017

Haridus-ja kultuuriamet teatab, et selleks korraks on registreerimine õpilasmalevasse lõppenud.

Õpilasmalev 2017

20.03.2017

Alates 20. märtsist on kõigil 13.-18. aastastelt Viimsi noortel võimalik kandideerida Viimsi õpilasmalevasse!

Maleva toimumise ajad:

  • esimene vahetus, 12. juuni - 22. juuni (9 tööpäeva)
  • teine vahetus 14. august - 25. august (10 tööpäeva)

Loe veel

Viimsi Õpilasmalev 2017

13.02.2017

 Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet ning kommunaalamet koostöös noortekeskustega korraldavad 2017. aastal kahes vahetuses Viimsi Õpilasmaleva. Sel aastal võtab õpilasmalev tööle kuni 110 Viimsi valla noort vanuses 13 – 18.

Viimsi Õpilasmaleva esimene vahetus toimub 12. juunist kuni 22. juunini (9 tööpäeva) ja teine vahetus 14. augustist kuni 25. augustini (10 tööpäeva).


Loe veel


       Haabneeme LED projekt