Facebook
RSS
Print

27.07.2018

Lasteaiakohad on komplekteeritud

23.03.2018

23. märtsil tegi Viimsi vallavalitsus haridusteenuse süsteemi ARNO vahendusel kohapakkumised saabuval sügisel lasteaiakoha soovijaile. Vastav teatis on kõikidele kohapakkumise saanud vanematele saadetud nende poolt edastatud e-posti aadressile.


Loe veel

Algas taotluste vastuvõtt 1.klassi astujatele

09.02.2018

1. märtsil algas taotluste vastuvõtt 1. klassi astujatele, selleks on Viimsi vallas võetud kasutusele e-keskkond ARNO. Avaldusi 1. klassi minemiseks saab esitada e-keskkonnas Arno 01.03.2018-31.03.2018, lingilt http://piksel.ee/arno/viimsi. Sisse saab logida ID-kaardi või mobiil-ID abil. Taotluse esitamisel palume üle kontrollida oma kontaktandmed.

Haridus- ja kultuuriamet 

Lugupeetud lapsevanemad!

13.02.2018

Märtsikuus alustame taas munitsipaallasteaia rühmade komplekteerimisega uueks õppeaastaks. Palume kõigil vanematel, kes on lisanud oma lapse munitsipaallasteaia järjekorda, üle vaadata oma kontaktandmed haridusteenuste süsteemis Arno (http://piksel.ee/arno/viimsi). Muudatusi taotluses saab teha kuni komplekteerimise alguseni.


Loe veel

Muutused lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise korras

20.02.2018

1. jaanuarist 2018 muutuvad osaliselt lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise tingimused. Varasemalt sotsiaal- ja tervishoiuameti pädevuses olnud toetuse korraldamine ja selle üle arvestuse pidamine läheb üle haridus- ja kultuuriametile. Taotluse vorm ja esitamise tingimused ei muutu. Toetust makstakse edaspidi nende laste eest, kes on arveldamiseks oleva kuu 10. kuupäevaks koos vähemalt ühe vanemaga Rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud, seega laieneb ka neile lastele, kel vaid üks vanematest on Viimsi valla registris. Samuti muudetakse toetuse suuruse arvestamise metoodikat. Edaspidi arvestatakse toetuse suurust järgmiselt:

  1. Lapsehoiu teenuse eest arvestatakse toetust 80% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui toetuse maksimummäär, juhul kui mõlemad lapsevanemad on Viimsi valla registris;
  2. Lapse eest, kelle ühe vanema elukoht ei ole Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas ja kelle vanem ei ole käesoleva määruse mõistes üksikvanem, makstakse toetust mitte rohkem kui 50% toetuse maksimummäärast.
  3. Alates 01.03.2018 tõuseb lapsehoiu toetuse maksimummäär 260 euroni.

Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda haridus- ja kultuuriameti poole:
Svetlana Kubpart, alushariduse spetsialist
svetlana dot kubpart at viimsivv dot ee, tel: 6028844.

Loe veel: Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord alates 01.01.2018

Viimsi Vallavalitsuse 13.02.2018 korraldus nr 72 "Lapsehoiu toetuse määra kinnitamine"

Info esimesse klassi minevate laste vanematele

26.01.2018

Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide I klassidesse 2018/2019 õppeaastaks toimub 1.-31. märtsini. Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2018. Hilisema sissekirjutuse puhul määratakse kool, kus on vabu õppekohti.
Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas I klassi määramine elektroonilises süsteemis ARNO. Kooli valiku puhul arvestatakse lapse elukoha lähedust, võimalusel sama pere laste õppimist ühes koolis ning lapsevanema soovi. Täpsema info taotluste esitamise kohta avaldame veebruarikuu jooksul.
Küsimuste korral palume pöörduda Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametisse üldhariduse spetsialisti Aet Tampuu poole: tel 602 8868, aet.tampuu@viimsivv.ee.

I klassi mineva lapse toetus

09.08.2017

Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas 1. klasside komplekteerimine e-keskkonnas Arno (piksel.ee/arno/viimsi), millel on otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), et tagada andmete liikumine kiirelt ja täpselt.

Sel aastal palume kasutada e-keskkonda Arno ühtlasi ka 1. klassi mineva lapse toetuse taotlemiseks. Toetust on e-keskkonnas võimalik taotleda alates 1. septembrist kuni 30. septembrini. Väljamaksed toimuvad hiljemalt 15. oktoobriks.

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31.detsembri seisuga. Alus: Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord (§ 10).

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Viimsi valla koolivaheajad üldhariduskoolides 2017/2018. õa

30.06.2017

vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;
vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;
vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;
vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;
vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018.

www.hm.ee/et/koolivaheajad

 

Lasteaedade kohad on jagatud

06.04.2017

6. aprillil tegi Viimsi vallavalitsus infokeskkonna ARNO vahendusel kohapakkumised saabuval sügisel lasteaias kohta soovinutele. Vastav teatis on kõikidele kohapakkumise saanud vanematele saadetud nende poolt edastatud e-posti aadressile. Kohapakkumise said kõik lapsed, kes 30.09.2017 seisuga on vähemalt 3-aastased ning kelle elukohaks Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vald. Esmakordselt pakuti põhikomplekteerimise käigus kohti ka 90-le sõimeealisele lapsele. Kokku tehti 338 kohapakkumist.


Loe veel

Algas vastuvõtt 10. klassi

13.03.2017

Viimsi keskkool alustas oma viimast gümnaasiumisse sisseastumise aastaringi 13. märtsil. Septembrist alustab siin õppimist 108 õpilast, kes jätkavad 11. klassis juba 2018. aasta sügisel avatavas Viimsi riigigümnaasiumis.


Loe veel

Lasteaiakohtade järjekorra infosüsteemi kolimine

23.02.2017

Seoses Viimsi lasteaiakohtade järjekorra ümberkolimisega uude infosüsteemi Arno, on peatatud alates 27. veebruari südaööst kuni 1. märtsi kell 23.59 lasteaiakoha taotluste esitamine.


Loe veel

Koolikohtade jagamisel võetakse kasutusele infosüsteem Arno

09.02.2017

Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas 1. klasside komplekteerimine e-keskkonnas Arno (http://piksel.ee/arno/viimsi), millel on otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), et tagada andmete liikumine kiirelt ja täpselt.


Loe veel

Infoks I klassi mineva lapse vanematele

19.01.2017

Taotlusi 2017.–2018. õppeaastal Viimsi valla koolide 1. klassidesse saab esitada 1. märtsist 31. märtsini 2017 elektroonilises infosüsteemis. Täpsem info taotluste esitamise kohta tuleb veebruarikuu jooksul.


Loe veel


       Haabneeme LED projekt