Facebook
RSS
Print

Puulehed kotti!

10.10.2018

Viimsi Vallavalitsus korraldab taaskord Viimsi poolsaarel sügisese lehtede äraveo kampaania.

Kõikidel huvilistel palume lehekottide soovist teada anda oma küla külavanematele, kes jagavad välja ka lehekotid, alevike puhul (Haabneeme ja Viimsi alevik) tuleb informatsioon saata e-posti teel puulehed at viimsivv dot ee (e-postis tuua välja aadress, täisnimi, lehekottide arv, kontakttelefon) hiljemalt 24. oktoobriks.

Sel aastal kogutakse kinnistutelt kuni 6 lehekotti (ühe koti maht on 150 liitrit) kinnistu kohta tingimusel, et need on õigeaegselt välja tõstetud. Vältimaks hilisemaid lehekottide toomisi salvestame kogu tegevuse pardakaameratega. Lehekotid tuleb välja tõsta 8. novembril kell 7 hommikul.

Äraviimise eelduseks on valla poolt antud lehekottide kasutamine, mis on täidetud ainult lehtedega. Palume muid jäätmeid (muru, oksad, rohitud taimed, olmepraht, ehituskeemia) mitte kottidesse panna, vastasel juhul jätab kommunaalteenistus kotid ära viimata ja need peab kinnistuomanik ise jäätmejaama toimetama. Eelmisel aastal oli mitmeid juhuseid, kus kotid sisaldasid kõike muud peale lehtede sh olmeprügi ning muud mittesobilikku.

Lehekotid viib ära Viimsi valla kommunaalteenistuse brigaad. Kotid palume siduda või muud moodi sulgeda. Juhul, kui kotile tekivad augud, siis palume need teibi või muu vahendiga ära parandada. Vald viib ära vaid need lehekotid, mis on täidetud avalikust ruumist koristatud või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit puulehtedega (teemaad, haljakud, alleed jms alad). Kindlasti on aga igal kinnistul lehti rohkem. Siinkohalt tuletab vallavalitsus meelde, et käesolevast aastast on kinnistuomanikel võimalik kinnistusiseseid lehti ja muid biojäätmeid tasuta ära anda nii (kogumahuga kuni 1 m³) Pärnamäe jäätmejaama (Tallinna haldusterritooriumil) kui ka tasuta biojäätmeid Püünsi jäätmejaama (kogumahuga 0,6 m³).

 

NB! Soovitame niita tihedasti muruplatse, kuhu puulehed on kukkunud ning seeläbi purustada niitmise käigus puulehed väikesteks osadeks. Selline tegevus hoiab kokku nii aega kui ka tagab kevadel kauni ja hästi väetatud muru, sest purustatud lehed on hea väetis rohttaimedele. Temaatikast kirjutatakse põhjalikumalt SIIN

 

Kommunaalteenistus


       Haabneeme LED projekt